Kategori

Alle innlegg "NORMALEN" ER TILBAKE (1) 110 lag deltar fra 6 til 16 år under året julecup (1) 113 lag påmeldt til årets julecup.. (1) 35 BARN PÅMELDT (1) 95 barn - gøy med fotball (1) Vis alle RSS

PASSERT 60 ÅR OG LYST TIL Å GJØRE NOE SAMMEN MED ANDRE?

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 8. Mai 2024

JIF HMR 60+
JIF HMR 60+
 
 
Helse: Fysisk aktivitet av alle slag.
 Milj
ø: Gjøre noe sammen med andre= Psykisk helse
 Ressurs: Vi bidrar til fellesskapet og utvikler oss selv.
 60+: Lavterskeltilbud til alle over 60.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Fysisk aktivitet fremmer god helse, gir bedre humør og søvn, mer   energi og kan  forebygge enkelte psykiske plager. (Helse Norge).
 

 Hvem? 
Åpent for alle som vil gjøre noe aktivt for seg selv og andre. (Du må overhodet ikke ha interesse for fotball for å møte opp).
 Hvor? 
Utgangspunkt i Jevnaker stadion/klubbhuset.
 N
år? 1 gang i uken. Vi tenker oss at vi m
øtes torsdager fra kl. 1000-1200
 Sosialt med kaffe og noe 
å bite i kl. 1200 på klubbhuset.
 Hva skal vi gj
øre? Forefallende arbeid p
å stadion. De som ikke vil gjøre noe dugnadsarbeid kan danne  Gå grupper, Gå Fotball gruppe, Sykkelgruppe, Styrketreningsgruppe,  evnt andre aktiviteter. (veien blir til mens vi går).
 
Kommer du/dere? Ta med deg en venn og m
øt opp. INGEN FORPLIKTELSER. Her vil det sosiale være i fokus.
Vi starter torsdag 16. mai. Fremm
øte klubbhuset kl. 1000.

VELKOMMEN!
 Helse: Fysisk aktivitet av alle slag.
 Miljø: Gjøre noe sammen med andre= Psykisk helse
 Resurs: Vi bidrar til fellesskapet og utvikler oss selv.
 60+: Lavterskeltilbud til alle over 60.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Fysisk aktivitet fremmer god helse, gir bedre humør og søvn, mer  energi og kan  forebygge enkelte psykiske plager. (Helse Norge).
 
 Hvem? Åpent for alle som vil gjøre noe aktivt for seg selv og andre.
 Hvor? Utgangspunkt i Jevnaker stadion/klubbhuset.
 Når? 1 gang i uken. Vi tenker oss at vi møtes torsdager fra kl. 1000-1200
 Sosialt med kaffe og noe å bite i kl. 1200.
 Hva skal vi 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.