Kategori

Alle innlegg "NORMALEN" ER TILBAKE (1) 110 lag deltar fra 6 til 16 år under året julecup (1) 113 lag påmeldt til årets julecup.. (1) 35 BARN PÅMELDT (1) 95 barn - gøy med fotball (1) Vis alle RSS

EN UNIK MULIGHET

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 7. Sep 2021

Gjennom tett samarbeid mellom JIF Fotball og JIF Turn har vi gleden av å kunne presentere et unikt prosjekt for Jevnakers befolkning, barn og ungdom. Bakgrunnen for initiativet er BEHOVET for aktivitetene vi skal bedrive. JIF Fotball har 350 aktive. Med begrenset plass på kunstgresset må opptil 4-5 lag trene samtidig. Dette er ikke gunstig. JIF Turn har ventelister på utøvere som ikke får tilgang til treningstid i hallen. Turn er en idrett som opplever stor pågang.  Jevnaker hallen er sprengt. Dette betyr at både JIF Turn og JIF Håndball ikke får tiden de har behov for.  Dette medfører at mange ikke får startet med den idretten de ønsker eller slutter på grunn av tilgang på treningsmuligheter.  I Jevnaker bor det 1100 mennesker mellom 6-19 år.  Av disse har fotball, turn og håndball 700 stk. dvs 65% av bygdas barn og unge er med i disse idrettene.  Dette viser bare hvor viktig det er for Jevnaker samfunnet, fysisk fostring og det sosiale miljøet som dette bygger opp under.

Et spørsmål som alltid kommer opp er kostnadene og har vi/Jevnaker kommune råd til dette? Til det vil vi svare. Har vi råd til å la være? Finansieringen er satt opp med spillemidler opptil 13 mill.  Sparebankstiftelse/sponsor 10 mill. Vi ber kommunen om å  bidra med 8, 5 mill. til hallprosjektet og kr. 2 mill til nytt garderobebygg.  Det er ingen konsulenter som har kostet "skjorta".  Egeninnsats og tilrettelagt fra Unisport på ferdig "pakke" har ikke kostet noen ting.  Vi mener dette er en meget god investering for kommunen. De slipper med en rimelig investeringskostnad og slipper DRIFTSUTGIFTER. Dette blir en felles kost for Fotball/Turn.  Driftsbudsjett er satt opp som viser at kommunen IKKE trenger å være redd for å få driftsutgifter i fanget. Ny hall vil i løpet av kort tid tvinge seg fram i kommunen og da må kommunen ta dette prosjektet selv. Da snakker vi om helt andre kostnader. Kostnad for ferdig oppsatt hall er beregnet til ca. kr. 25.000,- pr. kvm. Med en ny hall på 40x60 m vil kostnaden da bli på kr. 60 mill.   Hall som skissert får en kvm. pris på ca kr. 13.000,-.

Ny hall vil øke kapasiteten og dermed enda flere som kan drive med fysisk aktivitet. Skolen vil kunne bruke anlegget på dagtid. Ungdommen ønsker flere organiserte og uorganiserte møteplasser. Dette tilbudet vil bygge opp under dette ønsket. 

Argumentasjonslisten er utømmelig for dette unike prosjektet og for bygdas barn og ungdom. La oss gå sammen om å få det til.