Kategori

DUGNAD BAMBUSA

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 25. Okt 2021

Håper dere er klar for en liten dugnad. JIF har besluttet å gå inn på en avtale med Bamusa for salg av sokker. 


RUTINE SALG BAMBUSA

Info sendes til: dugnadsansvarlig, lagleder, trener. Da alle lagene ikke har hatt foreldremøter og fordelt roller på laget p.g.a pandemien, sendes dette til både lagleder, dugnadsansvarlig og trener.

Dugnadsansvarlig der dette er og/eller lagleder har ansvar for gjennomføringen på eget lag. (dere må avtale dere imellom)

Henting av poser på klubbhuset uke 44. (fra 1. nov.)Dagtid eller på kveld avtales med admin@jif.no eller tlf. 41620229 Tor Haug: Kveld: tirsdag 2. nov 1700-1900 er avsatt til henting av varer. Varene må hentes i løpet av den uken.

Ansvar dugnadsansvarlig/lagleder:

Kvittere ut for det antall spillere som er på laget + evnt. Det antallet som ønskes utover dette.

Dugnadsansvarlig/lagleder distribuerer dette til ALLE spillere på laget. Informerer til alle foreldre.

Dugnadsansvarlig/lagleder skriver opp liste på hvem som har mottatt.

Spiller/forelder kjøper/selger sin pose. (posen kan ikke splittes opp ved tilbakelevering til klubb, men kan selges som enkeltvis pakker (kr. 200,-). Spiller plikter da å kjøp/selge resten av posen).

Når spiller/forelder har kjøpt/solgt posen, betales kr. 1000,- med VIPPS TIL   DUGNADSANSVARLIG/LAGLEDER. (vipps nr må oppgis til spiller/forelder).

Når dugnadsansvarlig/lagleder har fått inn ALLE PÅ SITT LAG, overføres beløpet til

JIF FOTBALL VIPPS NR. 124754. «MERK» BAMBUSA lag:……. innen fristen som er 10.12.

Dersom mot formodning IKKE POSEN er solgt, følger dugnadsansvarlig/lagleder opp vedkommende som ikke har solgt posen og tar denne med seg til klubbhuset og kvitterer for solgt/innlevert.

Klubben sender retur av varer og får oppgjør fra Bambusa på solgt minus tilbakelevert.

Premiering:

De 3 lagene som selger flest poser ift antall spillere (høyest snitt) premieres med Sosial/Pizza kveld for hele laget.

Dugnadsansvarlig rapporterer status den 15.11, 30.11 og 10.12. til admin@jif.no slik at vi kan lage litt konkurranse lagene imellom. Dette legger vi ut på hjemmesiden.

Dersom det er spørsmål. Ta kontakt på mail: admin@jif.no eller tlf. 41620229.

Takk for at du støtter opp om vårt barne og ungdomsarbeid.

PS:  Nå er det fin tid for kjøp av sokker. Tips... farsdag... bursdager... julegaver..