Kategori

KRETSLAGSSPILLERE I JIF - Adrian og Elias

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 27. Okt 2021

 Adrian Muraas Pedersen og Elias Lafton

«Etter flere Satelitt-turneringer og uttakstreninger har to spillere fra Jevnaker IF blitt tatt ut til Kretslaget for gutter født 2008. Vi ønsker å gratulere Elias Lafton og Adrian Muraas Pedersen med vel fortjente plasser på laget. Det skal og gis anerkjennelse til lagkamerater og trenerne Lars Lafton og Didrik Koren som har fulgt guttene hele veien siden de startet med fotball». 


0 Kommentar

DUGNAD BAMBUSA

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 25. Okt 2021

Håper dere er klar for en liten dugnad. JIF har besluttet å gå inn på en avtale med Bamusa for salg av sokker. 


RUTINE SALG BAMBUSA

Info sendes til: dugnadsansvarlig, lagleder, trener. Da alle lagene ikke har hatt foreldremøter og fordelt roller på laget p.g.a pandemien, sendes dette til både lagleder, dugnadsansvarlig og trener.

Dugnadsansvarlig der dette er og/eller lagleder har ansvar for gjennomføringen på eget lag. (dere må avtale dere imellom)

Henting av poser på klubbhuset uke 44. (fra 1. nov.)Dagtid eller på kveld avtales med admin@jif.no eller tlf. 41620229 Tor Haug: Kveld: tirsdag 2. nov 1700-1900 er avsatt til henting av varer. Varene må hentes i løpet av den uken.

Ansvar dugnadsansvarlig/lagleder:

Kvittere ut for det antall spillere som er på laget + evnt. Det antallet som ønskes utover dette.

Dugnadsansvarlig/lagleder distribuerer dette til ALLE spillere på laget. Informerer til alle foreldre.

Dugnadsansvarlig/lagleder skriver opp liste på hvem som har mottatt.

Spiller/forelder kjøper/selger sin pose. (posen kan ikke splittes opp ved tilbakelevering til klubb, men kan selges som enkeltvis pakker (kr. 200,-). Spiller plikter da å kjøp/selge resten av posen).

Når spiller/forelder har kjøpt/solgt posen, betales kr. 1000,- med VIPPS TIL   DUGNADSANSVARLIG/LAGLEDER. (vipps nr må oppgis til spiller/forelder).

Når dugnadsansvarlig/lagleder har fått inn ALLE PÅ SITT LAG, overføres beløpet til

JIF FOTBALL VIPPS NR. 124754. «MERK» BAMBUSA lag:……. innen fristen som er 10.12.

Dersom mot formodning IKKE POSEN er solgt, følger dugnadsansvarlig/lagleder opp vedkommende som ikke har solgt posen og tar denne med seg til klubbhuset og kvitterer for solgt/innlevert.

Klubben sender retur av varer og får oppgjør fra Bambusa på solgt minus tilbakelevert.

Premiering:

De 3 lagene som selger flest poser ift antall spillere (høyest snitt) premieres med Sosial/Pizza kveld for hele laget.

Dugnadsansvarlig rapporterer status den 15.11, 30.11 og 10.12. til admin@jif.no slik at vi kan lage litt konkurranse lagene imellom. Dette legger vi ut på hjemmesiden.

Dersom det er spørsmål. Ta kontakt på mail: admin@jif.no eller tlf. 41620229.

Takk for at du støtter opp om vårt barne og ungdomsarbeid.

PS:  Nå er det fin tid for kjøp av sokker. Tips... farsdag... bursdager... julegaver..


0 Kommentar

ÅPNING E-SPORT SENTER TORDAG 28. KL. 1800

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 22. Okt 2021

DU KOMMER VEL?

Fint om du videreformidler budskapet: ÅPENT HUS FOR DE SOM ØNSKER.

Ønsker du å melde deg inn i JIF E-sport senter? Gå til vedl. link og fyll ut skjemaet.

INNMELDING JIF E-SPORT

VELKOMMEN!


0 Kommentar

TILSAGN FRA SPAREBANKSTIFTELSEN JEVNAKER LUNNER NITTEDAL PÅ 12 MILL.

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 22. Okt 2021

Takket være tilsagn fra SPAREBANKSTIFTELSEN JEVNAKER/LUNNER/NITTEDAL på utrolige 12 mill. kroner til bygging av ny kombihall for fotball og turn på Jevnaker stadion, er drømmen kommet kvantesprang nærmere. Det er med stor takknemlighet vi i går fikk nyheten om at styret i Sparebankstiftelsen har gitt oss tilsagn på kr. 12 mil. Forutsetningen er at prosjektet fullfinansieres. Totalkostnad for hall og nytt garderobebygg er på ca. kr. 47 mill. med tilsagn fra det offentlige på nærmere 24 mill (momsref + spillemidler) samt tilsagn fra Stiftelsen, er det nå kun kr. 10,5 mill. som mangler for å kunne realisere prosjektet. Dette ligger nå til behandling i Jevnaker kommune og skal inn i budsjettprosessen før endelig vedtak før jul. Vi har tidligere gitt uttrykk for at dette er en unik mulighet for Jevnaker kommune som berører nærmere 1000 barn og unge. Ny hall vil tvinge seg fram på Jevnaker i løpet av kort tid, uansett. DA blir prisen for kommunen flere ganger så høy.   For fotballen, turn og håndballen samt skolen vil ny hall ha meget stor betydning ift å ta imot alle som ønsker å drive disse idrettene. Normalt vil kommuner i denne type saker bidra med 1/3 av totalkostnaden. I dette prosjektet dreier det seg kun om ca. 23%.

Det er Jevnaker kommune det nå står på ift å få realisert dette prosjektet som betyr så mye for så mange. Vi har stor tro på at de nå ser etter muligheter gjennom disp. fondet/låneopptak etc  for å få finansiert det vi ber om. 


0 Kommentar

Foreldremøter i JIF

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 21. Okt 2021

Hei.

Foreldremøter er en viktig kanal for informasjon. p.g.a. Korona har vi dessverre ikke hatt dette på nærmere 2 år. Det har vi merket på flere områder. I JIF klubbhåndbok står det at det skal gjennomføres 2 ganger pr. år. En på våren og en etter sesongslutt. Nå har vi muligheten igjen og vi ønsker nå at ALLE lagene gjennomfører FORELDREMØTER. Hensikten er å få ut informasjon om klubben. Hva det jobbes med. Svare på spørsmål og oppklare misforståelser etc.  Evaluering av sesongen  og planer for neste sesong for laget.

Vi er usikre på om lagslistene med lagleder/trener/dugnadsansvarlig  er ajour på noen av lagene. Vi sender derfor ut denne infoen til alle lagledere/trenere/dugnadsansvarlige på lagene.. Dere som tilhører laget må derfor være så snille å sørge for at denne mailen går til rett person på laget og snakker sammen. Lagleder må ta ansvar for å informere videre ut til foreldrene på laget når foreldremøte skal være. Vi regner med at alle lagene har egne grupper på facebook eller spond.

Vi tenker oss å gjennomføre foreldremøter for ALLE lagene i løpet av ukene 44, 45 og 46. Booking av møter er da dagene mandag t.o.m. torsdag og kl. slettene er 1730 og 1930.

Vi gjør det på følgende måte: Lagleder på laget setter opp ønsket tidspunkt for møte og sender dette til admin@jif.no innen 28. oktober. JIF stiller med en rep. fra styret og en MAL for gjennomføring av møtet er utarbeidet og skal følges. Det blir servert kaffe og litt å bite i. NB! SVÆRT VIKTIG AT ALLE LAGENE FÅR GJENNOMFØRT DISSE "SAMLINGENE". 

TAKK FOR HJELPEN.0 Kommentar

JIF IFO er heldige som har fått med Magnus på laget

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 15. Okt 2021

Magnus Bakken Haugli

 JIF IFO har 2 supre instruktører i Mads og Magnus. Vi er svært glade for å ha med Magnus på laget. Magnus har vært i toppen av Norsk Skøytesport i noen år, men måtte kaste inn håndkle pga skader. Det at vi har fått med Magnus gjør at vi kan tilby våre elever et enda bedre  og bredere tilbud. Har du ikke meldt deg på til JIF IFO enda? Det er ikke for seint. Vi tar inn elever fortløpende. Ta kontakt med Mads Kleiv tlf. 99363658 eller fyll ut skjema:  PÅMELDINGSKJEMA

VELKOMMEN.


0 Kommentar

VIKTIG HJEMMEKAMP FOR A-LAGET

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 14. Okt 2021

A-laget har sin nest siste hjemmekamp idag kl. 2000 på Kunstgresset. Kampen går mot Åskollen. JIF ligger 1 poeng foran på tabellen men Åskollen har 1 kamp mindre spilt. JIF har funnet storformen og vunnet de 3 siste kampene. Med seier idag vil det være et langt steg mot å beholde plassen i 4. div.  Hvor mange lag som rykker ned er enda usikkert da det avhenger av hvordan det bl.a. går i 3. div. og de lagene som er fra Buskerud. Trener Mads Kleiv forteller om en positiv "driv" i gruppa om dagen og gleder seg stort til dagens kamp. Vi ønsker lykke til.


0 Kommentar

MESTERHUS JULECUP

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 11. Okt 2021

Hei.

Mesterhus Julecup nærmer seg med stormskritt. Vi regner  med at ALLE JIF LAG MELDER SEG PÅ OG DELTAR I EGEN CUP. Det er veldig fint om du som lagleder/trener melder på laget ditt SNAREST MULIG da andre inviterte lag ser på hvilke lag som er påmeldt, før de melder seg på. SOM KJENT ER DET GRATIS CUP FOR EGNE LAG.  Dette er en viktig for klubben en og fin avslutning av sesongen for alle lag. TAKK FOR AT DU MELDER PÅ LAGET DITT NÅ.

PÅMELDING JULECUP


0 Kommentar

STEM PÅ ÅRETS GRASROTTRENER

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 1. Okt 2021

Stem på LARS LAFTON i JIF. Han nedlegger et stort arbeid i klubben og fortjener å bli årets grasrottrener. Han er dypt engasjert fra de minste til A-laget. Han motiverer spillere og de rundt seg til å gjøre sitt beste. Han skaper gode forutsetninger for læring og gir barna gode holdninger. Bruk stemmen din.

STEM HER0 Kommentar

BAMBUSA GODE INNTEKTSMULIGHETER FOR KLUBBEN

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 1. Okt 2021

JIF Fotball styre har besluttet å inngå sponsoravtale med Bambusa. Klubben får 10%  av salget som sponsoravtale. I tillegg kommer da alt klubben selger av Bambusa sokker.  Klubben tenker at hver spiller minimum skal selge 1 pose (5 pakker) høst og 1 pose på våren.  Et eks. får vi solgt 300 poser = kr. 150.000,-  til klubben. Dette skulle være overkommelig for de fleste og mange vil kunne kjøpe 1 pose til eget bruk i familien. Posene distribueres gjennom lagleder/dugnadsansvarlig på hvert lag. Pengene som kommer inn går bl.a. til dekning av 3er baner og utstyr til lek med ball på kr. 150.000,- m.m.

Nærmere info kommer. Men til da: VENT MED Å KJØPE SOKKER. 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline