Styrenytt 1/2017

Jeg vil med denne nyhetssaken annonsere at jeg slutter som styreleder i JIF Fotball på årsmøte 8.mars.

Etter tolv år i klubben, som spiller, trenerkoordinator, trener, daglig leder, sponsoransvarlig, styremedlem, sportslig leder og styreleder takker jeg av ved årsmøte 2017.

Det har vært mange spennende år, de to siste som styreleder har vært ekstra spennende siden vi staket ut en ny kurs, det nye styret håper jeg velger å fortsette på denne veien som er lagt. Jeg skal ikke legge føringer for det nye styret, men jeg vil allikevel komme med mine meninger om hvordan man bygger klubb. For at man skal kunne dra i samme retning og løfte klubben må man ha god økonomi, en god barn/ungdoms rekruttering og satsing og en betydelig dugnadsånd. For å oppnå dette må det jobbes langsiktig, profesjonelt og det må ikke tas forgitt at barn/ungdom er det som danner grunnlage for klubben, både med dugnadsånd fra foreldre og treningsavgifter til klubben. Det nye styret må ta på alvor balansen mellom satsningen på a-laget og barn/ungdom, det er en liten kunst å få til begge deler. Men det kan man klare med grunnpilarene som jeg nevner som et tydelig fundament for all drift og utvikling.

Jeg vil takke de som har hjulpet klubben i alle disse årene, også vil jeg spesielt takke to personer som har støttet meg i alle år og som jeg setter stor pris på. Nelly Haugli og Tommy Lafton har blitt gode venner, de har for meg både personlig og for mitt arbeid for JIF Fotball betydd mye.

Om jeg kommer tilbake i et eller annet verv i fremtiden får tiden vise, det får være opp til de som sitter i styret i årene som kommer.

Takk for meg.

Hilsen

Espen Andre Johansen

Støtt oss i arbeidet

Samarbeidspartnere

Annet

Fotballreiser i Europa, alt fra enkeltbilletter til komplette pakkereiser med hotell og fly.

Klikk på logo og søk

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift