Styrenytt 3/2016

Hva "tjener" a-lagspillerne og klubbens retning

Klubbens retning

Det ble i 2015, ved at jeg tiltrådde som styreleder, gjort et valg om at barn/unge skal prioriteres. Dette har jeg skrevet om tidligere, men det er viktig at dere medlemmer er godt informert om valget som har satt klubben i en ny retning. For at klubben skal være rustet til igjen å ta steget opp på et bra a-lagsnivå, er det viktig at man er sterk nok til å takle de utfordringer det fører med seg. Når vi var i 2.divisjon i 2011 var det tydelig at man ikke var klar, hverken organisatorisk eller økonomisk til å takle et steg inn i toppfotballen (NFF sin betegnelse på 2.divisjon). Selv om man hadde nådd rekord på sponsorinntekter (1,5 millioner), hadde et fungerende styre og en administrasjon, var det utfordrende. Med dette som erfaring, har jeg aldri vært i tvil, om at man må ta et steg tilbake på a-laget for å kunne takle en ny satsing. Dette har hele tiden vært et prosjekt som trenger tid og jeg ser for meg 3-5 år for at man kan si at man igjen er klar til å ta steget tilbake i toppfotballen, kanskje tar det lenger tid.....

Dette har vært og er planen:

- Bygge et velfungerende hovedstyre

- Profesjonalisere styrearbeidet

- Skape åpenhetskultur i vårt arbeid

- Bygge et velfungerene BU styre

- Engasjere JIF legender og kulturbærere

- Ansette administrastiv leder som skal jobbe for barn/unge i klubben og profesjonalisere klubbdriften

- Styrke sportlig oppfølging av barn/unge

- Ruste opp utstyr for barn/unge

- Ha en mer balansert bruk av penger mellom senior og barn/unge

- Styrke den sportslige kompetansen i klubben

- Endre kultur - man er i JIF for at vi har et godt sportslig opplegg, ikke for penger.

Under disse punktene følger det mange delmål som jobbes med ukentlig, endel er gjennomført og mye gjenstår.

Vi har endel tiltak på plass, nok til at vi kan jobbe for å rykke opp med a-laget tilbake i 3.divisjon i 2017. Dette vil ikke gå på bekostning av vårt fokus på barn/unge, men vårt flaggskip er og skal være a-laget.

Hva "tjener" a-lagspillerne

Styret har vedtatt et makstak for kjøregodtgjørelse til spillerne, 3000,- pr. måned i faktisk kjøring er maksimalt det en spiller kan motta. Denne summen er det noen spillere som har. Alle spillerne i a-stallen mottar kjøregodtgjørelse, fra 500 til 3000 pr. måned (10 måneder). Skal man spille i JIF er det for at man vil være endel av en klubb med sjel og et godt sportlig opplegg, ikke for pengene. Pengebruk på a-spillere har blitt redusert gradvis de siste to årene fra 456 000 + godkjørelse til spillende trenere i 2015, til 435 000 uten spillende trenere i 2016, til 315 000,- uten spillende trenere i 2017. Reduksjonen til spillere er penger som kanaliseres til trenerressurser og barn/unge via tiltak beskrevet tidligere i dette innlegget. Vi vil være åpne om hvordan pengene i klubben disponeres, alle valg kan vi stå for og vil svares for ved spørsmål.

Sportslig utvalg

Styret har vedtatt at det skal etableres et sportslig utvalg for seniorgruppen (a-lag, b-lag og junior).

Sportslig utvalg skal jobbe for å styrke samarbeidet i seniorgruppen. Spillerlogistikk, hospitering, treningsopplegg og sportsplan er noe av det sportslig utvalg skal jobbe med. Foreløpig søker vi personer til følgende roller: representant fra hovedstyret, a-lag, b-lag, junior, keeper. 

Ta kontakt med undertegnede om du føler at du kan bidra i sportslig utvalg eller har tips om kandidater: leder@jif.no

 

Vi står klare til å svare på spørsmål fra dere medlemmer, vi inviterer til åpen halvtime i forkant av hvert styremøte.

Hilsen Espen A. Johansen - styreleder - tlf.988 16 111

Støtt oss i arbeidet

Samarbeidspartnere

Annet

Fotballreiser i Europa, alt fra enkeltbilletter til komplette pakkereiser med hotell og fly.

Klikk på logo og søk

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift