Banetilgjengelighet
Jevnaker Kunsgress
Uke 12 (Partallsuke)
Kamp Trening
  18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
JR-1
12:45
JR-1
13:00
JR-1
13:15
JR-1
13:30
JR-1
13:45
JR-1
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
SG14-1
LG12-1
15:45
SG14-1
LG12-1
16:00
SG14-1
LG12-1
JR-1
16:15
SG14-1
LG12-1
JR-1
16:30
SG14-1
LG12-1
JR-1
16:45
SG14-1
LG12-1
JR-1
17:00
SG1
LG1
LG1
SG14-1
MG8
MG1
LG1
SG13-1
SG14-1
G15-1
JR-1
17:15
SG1
LG1
LG1
SG14-1
MG8
MG1
LG1
SG13-1
SG14-1
G15-1
JR-1
17:30
SG1
LG1
LG1
SG14-1
MG8
MG1
LG1
SG13-1
SG14-1
G15-1
17:45
SG1
LG1
LG1
SG14-1
MG8
MG1
LG1
SG13-1
SG14-1
G15-1
18:00
SG1
LG1
LG1
SG14-1
MG8
MG1
LG1
SG13-1
SG14-1
G15-1
A-L
18:15
SG1
LG1
LG1
SG14-1
MG8
MG1
LG1
SG13-1
SG14-1
G15-1
A-L
18:30
JR-1
G15-1
JR-1
A-L
G15-1
JR-1
A-L
18:45
JR-1
G15-1
JR-1
A-L
G15-1
JR-1
A-L
19:00
JR-1
G15-1
JR-1
A-L
G15-1
JR-1
A-L
19:15
JR-1
G15-1
JR-1
A-L
G15-1
JR-1
A-L
19:30
JR-1
G15-1
JR-1
A-L
G15-1
JR-1
19:45
JR-1
G15-1
JR-1
A-L
G15-1
JR-1
20:00
BLAG-1
SG13-1
BLAG-1
A-L
20:15
BLAG-1
SG13-1
BLAG-1
A-L
20:30
BLAG-1
SG13-1
BLAG-1
A-L
20:45
BLAG-1
SG13-1
BLAG-1
A-L
21:00
BLAG-1
SG13-1
BLAG-1
A-L
21:15
BLAG-1
SG13-1
BLAG-1
A-L
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
Vis/skjul logg