Kategori

SIMEN SKØIEN OLSEN KLAR FOR NY SESONG I JIF

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 29. Nov 2022

Simen Skøien Olsen har signert for 2023

Vi er veldig glade for å ha blitt enige med Simen om ny kontrakt. Spillere som simen er viktig for klubben, som en del av den langsiktige strategien, og både beholde å utvikle lokale gutter inn mot vårt A-lag. Simen har tatt store steg i årets sesong og vi er helt sikre på at han skal ta nye steg i 2023 sammen med JIF i 4 div.

JIF ønsker lykke til i 2023
SIMEN MALA KLAR FOR NY SESONG I JIF

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 29. Nov 2022

Simen Mala har signert for 2023

 

Enda en lokal unggutt har signert for oss ut 2023. Det er denne typen spillere vi skal tiltrekke oss i JIF hvis vi skal lykkes fremover. Unge lokale spillere med veldig gode holdninger og treningsvilje.

 

Simen signerte tidlig og signaliserte at han ønsket å satse videre med et lovende JIF lag i 2023.

 

Vi gleder oss til å følge Simen i 2023.
H(B)ALLEN ER LAGT DØD

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 28. Nov 2022BEKLAGER BARN OG UNGE I JEVNAKER

Vi fikk det ikke til.

Etter beslutningen i kommunestyret om å si nei til Flerbrukshall og nytt garderobebygg (ingen som nevnte noe om det. Kun flerbrukshall) så går våre tanker til alle barna og ungdommene i Jevnaker som går glipp av en investering for fremtida.

En ting skal adm. Og politikerne i Jevnaker ha.  De skal IKKE ha på seg at de ikke er tydelige og skaper falske forhåpninger. De var klare på at det var bare å GLEMME hallprosjekter i overskuelig fremtid. Det skulle ikke skapes falske forhåpninger der i gården.  Fint å kjenne på at initiativet og drømmene er tatt fra oss. (Alltid lært at du ikke skal ta fra barna drømmene sine). Det er ingen vits å prøve å få med Jevnaker kommune på noe spleiselag. Takk for den.

Ja selvsagt skal vi glemme det. Vi som har jobbet med dette prosjektet i over 2 år og lagt ned flere hundre timer med dugnadsarbeid, vet vår besøkelsestid. Det finnes ikke luft igjen i ballen. Ballen er lagt død. Det er ikke luft igjen i pumpa en gang.

Alt er selvsagt begrunnet med økonomi. Prioriteringen er Ungdomsskolen hvor det skal utredes hva som skal gjøres. Det er sikkert noen konsulenter som skal gjøre dette arbeidet. De jobber ikke på dugnad. Ellers er det eldrebølgen og JORS som skal prioriteres.

Ingen er imot disse sakene. Det som da skjer er at disse prosjektene settes opp mot hverandre. Hvordan kan da en ikke lovpålagt flerbrukshall og nye garderober prioriteres fremfor skole og eldreomsorg.? Det vil ALLTID være den tapende parten.

Vi har skjønt tegninga lenge. Vi har hverken fra administrasjonen eller hos politikere fått følelsen av at dette er ønskelig å få til. Vi ville ikke gi opp allikevel da vi fikk så mange positive tilbakemeldinger på prosjektet både fra Idrettskrets og NGT.  I tillegg fikk vi tildelt rekordtilskudd til prosjektet fra Sparebankstiftelsen JLN med 12 mill.. De så virkelig nytten og muligheten til et gigantisk løft for barn og unge på Jevnaker. Med spillemidler bekreftet fra kulturdep., ble det igjen en ca. 15 mill. i utgift på Jevnaker kommune. Det mente vi i prosjektet var en billig utgift for en betydelig investering i nærmere 1000 barn og unge på Jevnaker. Dette ville kommunen ha spart inn ved at kommunen ville bli en mer attraktiv kommune å bosette seg i (Yngre familier ser på barnas fritidstilbud.) og vil bidra til å øke bosettingen av nto. Skattytere = utgift til inntektservervelse.

Jevnaker har i Ungdom og Fritid i prosjektet Kultur for framtida satt opp et stort behov for flere møteplasser for barn og unge og nye aktivitetstilbud i både kommunal og frivillig regi.  Vi i JIF Fotball så for oss mange muligheter med nytt Garderobebygg og ny hall. Dette ville gjøre Jevnaker stadion til en enda større møteplass for alle aldersgrupper.

Som et eks. på hvordan fotballen tar et stort samfunnsansvar og har vi startet opp JIF E-sport. Dette skal være et tilbud til barn og unge i Jevnaker som ønsker seg et fellesskap rundt dette med Gaming. Mange slutter med fotball og idrett i ungdomsårene. Da kan dette være et godt alternativ. Vi har opprettet et Gaming senter på klubbhuset. Sist helg arrangerte vi en Event hvor 40 var påmeldt. Det var bare 10,11 og 12 åringer. Men klubbhuset er allerede for trangt og vi TRENGER STØRRE PLASS.

HVILKEN ROLLE SPILLER IDRETTSANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET?

Vista Analyse har i 2022 gjennomført en analyse som viser at: Mangelen på idrettsanlegg er den største begrensningen for deltagelse i fysisk aktivitet blant barn og unge. Studiene viser at gode fysiske aktiviteter som ung fortsetter i voksen alder. Ungdom fra familier med god økonomi og utdanning har mindre frafall. En investering i Idrettsanlegg (ref flerbrukshall) gir 3 ganger tilbake til samfunnet. (15 mill. fra Jevnaker kommune gir 45 mill. tilbake til kommunen) Dette kommer av at brorparten av nytten oppstår som følge av arbeidsgevinster. Økt deltagelse i arbeidslivet, økt arbeidstilbud til de som er i arbeid. Økt produktivitet og mindre sykefravær.

Men dette gir også klare folkehelsegevinster. Jevnaker ligger over landsgjennomsnittet på flere områder når det gjelder helsetilstand. Det gjelder både ift fysiske og psykiske sykdommer. Fedme ligger over landsgjennomsnittet både når det gjelder barn, ungdom og voksne. Jevnaker har også høyere andel av befolkningen som «tilhører» lavinntektsfamilier. Når en vet at deltagelsen fra disse er lavere enn ellers i befolkningen og frafallet er større, er det ekstra viktig å få med disse i aktiviteter og «beholde» de lenger i miljøet.

Det er mange fine ord som står nedskrevet i Jevnaker kommunes planer når det gjelder barn og ungdom. Disse har prioritet og er satsningsområdet i kommunen. I perspektivmeldingen står det at Jevnaker kommune i større grad skal drive forebygging.!!!!!Når en ser på dette i et folkehelseperspektiv/hvilken betydning anlegg har og hvilke prioriteringer kommunen har i sine planer, er det vanskelig å se begrunnelsen for avslaget. «Vi har dessverre ikke råd».

Vi er overbevist om at  «samfunnsregnskapet» i Jevnaker på sikt hadde gått i pluss.  En analyse av selskapet Vista viser at et ungt liv i utenforskap ikke bare gir stort tap for den enkelte, men for hele samfunnet. Det samfunnsmessige tapet ved at en 19 åring står utenfor arbeidslivet frem til 62 år, utgjør 15,9 mill.

FOTBALLENS BEHOV:

Banekapasiteten er sprengt på vinter, høst og vår. De yngste lagene får ikke plass på kunstgressbanen. Hva er alternativet vårt? Begrense antall spillere vi kan ta imot? Si nei til spillere som ønsker å spille for klubben vår? Vente med å tilby aktivitet til sommeren? Vi er «dessverre» i en situasjon hvor mange ønsker å spille fotball hvor bl.a. mange flyktninger etterspør denne aktiviteten. Men selvsagt strekker vi oss langt for å tilby aktivitet og prøver å finne løsninger. Men vi som jobber med dette daglig vet at dette er svært vanskelig.  En fotball hall hadde løst hele problemet vinter, vår og høst.

DETTE HANDLER OM PRIORITERING AV BARN OG UNGE – IKKE DÅRLIG ØKONOMI

I Økonomiplan for Jevnaker kommune 2022-2025 står det at kommunen har noen målsettinger som bl.a.

Mål:   Driftsresultat på 1,75% innen 2025. Årsresultat 2021: 7,6%!!! Eller 45 mill.

Mål: Disp. fondet utgjøre minst 10% av bto. driftsinntekter: Disp. fondet utgjør nå  nærmere 100 mill.  Dvs 16,6%. Betydelig over våre nabokommuner og snittet for landet.

I utgangspunktet har Jevnaker kommune nå kommet i en økonomisk situasjon som er endret fra tidligere og som gjør at HANDLINGSROMMET ER BETYDELIG STØRRE. 

 Ved å bruke 33% av overskuddet  for 2021 fra disp. fondet ville Jevnaker fått en NY FLERBRUKSHALL OG NYTT GARDEROBEBYGG OG KOMMUNEN FULGT OPP SINE EGNE PLANER  MED «FRA ORD TIL HANDLING».
FIN AVSLUTNTING PÅ SESONGEN I JIF

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 28. Nov 2022


JIF fotball arrangerte julebord for tillitsvalgte med trenere/lagledere/ utvalg osv i klubbuset fredag kveld med stort oppmøte. Dette er en En liten takk og påskjønnelse til alle de som stiller opp for de ca. 300 barna som spiller fotball gjennom hele året i JIF. Uten alle disse blir det ikke noe tilbud. JIF Fotball kan være stolte av det arbeidet som gjøres i klubben og håper at enda flere stiller opp til neste år. Det ble overrakt blomster til Budbil sjåførene for fabelaktig innsats i 2022. Mange fortjener blomster i klubben. Men Mari som medlemsansvarlig, Cecilie og Per med ansvar for kiosken og Åse som dugnadsansvarlig fikk en spesiell takk i form av blomster for den jobben de har gjort i 2022. En stor takk også til Mai Lis og Mari for bistand til julebordet.CATO HAUGOM SIGNERT UT 2023

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 25. Nov 2022

Cato Haugom har virkelig stått frem for oss over flere år nå og har hatt en flott utvikling i JIF. Cato har vist seg som en glimrende førstekeeper for oss og vi mener en av de aller beste i 4 div. Cato trekkes frem for sine profesjonelle holdninger og væremåte både på og utenfor banen, så derfor er vi veldig glade for at Cato valgte å forlenge sin kontrakt med oss allerede tidlig i høst.

Cato fortsetter da i det vi mener er 4 divisjons særklasse beste keeperteam sammen med Ulrik Berg Rian, Jonas Ødegaard Holmen og keepertrener Morten Bakke.

Vi gleder oss til 2023…INNLEVERING UTSTYR ALLE LAG

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 24. Nov 2022

Hei ALLE TRENERE OG LAGLEDERE:

Vi har behov for å få inn ALT UTSTYR I KLUBBEN FOR EN STATUS. Det er derfor  viktig at du som trener eller lagleder tar med alt utstyret laget ditt har og AVTALER TIDSPUNKT for levering på klubbhuset:

Tirsdag 29. 11  fra kl. 0700 - 1830.  (NB! Du må avtale tidspunkt for levering med admin@jif.no eller tlf. 41620229.

Alt utstyr som baller, drakter, kjegler, vester, medisinkoffert etc.

NB! Svært viktig at lagleder/trener snakker sammen og avtaler for ditt lag. Hvis ikke du selv kan møte opp, er det fint om du kan avtale med andre som kan levere for deg. Fint om du skriver på en lapp hva laget ditt har av utstyr.

TAKK FOR HJELPEN...Aleksander Bakken Tveter har signert ny kontrakt med JIF

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 23. Nov 2022

Vi i Jevnaker IF er storfornøyde med at Aleksander  BakkenTveter blir med oss videre i 2023

Aleksander er en notorisk goalgetter, i 2022 ble det 15 mål på en halv sesong. Det viser at han fortsatt har det, og kommer til å være en garantist for at vi skal kjempe i toppen den kommende sesongen.

Aleksander er også med sin erfaring og kvalitet en viktig bidragsyter inn i en ellers ung spillergruppe. Aleksander vet hva som kreves både på trening og i kamp.

Aleksander nevner selv at med en hel sesong så står rekorden på 34 mål på en sesong i fare.

Vi gleder oss til å følge deg i årets sesong👍⚽️Bendik Svendsbråten tegnet ny kontrakt med JIF

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 23. Nov 2022

Sesongen er så vidt ferdig, men jobben inn mot neste sesong i 4 div har vært i gang lenge for sportslig ledelse. Vi vil fremover presentere spillere og trenere som skal være med oss i 2023.

At den første er en rendyrket JIF-spiller var det vel aldri noe tvil om, for Bendik Svendsbråten har signert for ett nytt år i verdens vakreste drakt.

”Vi er veldig fornøyde med at Bendik har signert en ny 1-års kontrakt med JIF. Bendik er en ekte Jevnaker-gutt som har gått gradene fra han var en liten gutt og hele veien opp til a-laget. Det er viktig for oss som klubb og som en tydelig del av strategien å klare og utvikle spillere som tar stegene på vårt øverste nivå.” sier Opdahl til JIF.no.

“Bendik har allerede vært med a-laget i flere år og da primært hatt en rolle som dyp sentral midtbane. Bendik er en viktig og sentral spiller for oss, han representerer kontinuitet og kvalitet” avslutter Opdahl.

Vi er svært glade for å ha blitt enig med Bendik og gleder oss til å følge Bendik i årets sesongen.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

ÅRETS JULEGAVE?

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 18. Nov 2022LYSET PÅ KUNSTGRESSET STENGES FRA 16.11.

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 8. Nov 2022


Lyset på kunstgressbanen stenges fra og med onsdag 16.11 og holdes stengt til mandag 9.1.

Dette er i en periode hvor aktiviteten for de fleste lagene nå allikevel tar en pause og gjennomføres med bakgrunn i strømsparingstiltak.

Kunstgressbanen vil ikke være stengt og muligheten for å trene i dagslys, på ettermiddagen eller i helgene, vil fortsatt være tilstede.EKTE FOTBALLGLEDE

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 7. Nov 2022

Første helg har det deltatt 93 lag på Julecupen. Det er delt ut 650 deltaker premier!!
Stor takk til alle dugnads folkene som har stilt opp! Uten alle de frivillige hadde det ikke blitt noen cup! Og takk til flinke dommere! 
Stor stemning i hele hallen og så mange fotballglade barn! 
Og takk til SpareBank 1 Ringerike Hadeland og Mesterhus/G. Sæthren som har stilt opp begge dager!VIKTIG DEL AV JULECUPEN

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 2. Nov 2022

Hva er vel cup uten premier? Alle i aldersgruppen 6 år t.o.m. 12 år får premie. 13-16 år får lagspremie. Mesterhus Julecup arrangeres helgen 5.6 nov og 12. og 13. nov. i Jevnaker hallen og 130 lag er påmeldt. Premiene må gjøres klare og mange timer går med til å klistre på logomerker på alle premiene. På bildet ser vi Yngve Harkmark, Arne Mikael Grønvold og Tor Bredesen i full gang med dugnaden.