HVERVEN REVISJON FOTBALLSKOLE I HØSTFERIEN

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 16. Sep 2021

JIF FOTBALL har gleden av å invitere deg til

Hverven revisjon Fotball skole 2021 MANDAG 4. TIRSDAG 5. OG ONSDAG 6. OKTOBER (HØSTFERIEN).

Fotballskole for deg fra 6 til og med 12 år.

Målet med fotballskolen er å skape positive opplevelser i et sosialt og trygt miljø for alle. Skape gode holdninger både på og utenfor banen. Vi legger inn også andre aktiviteter som på Aktiv sommer. Altså ikke bare fotball.


Oppstart kl. 1000-1500.

Frivillig ekstra tilbud fra kl. 0800-1000 og 1500-1600.

Sted: Jevnaker stadion – klubbhuset.

Aldersgruppe f.o.m. 6 år t.o.m. 12 år.

Deltageravgift kr. 1.100,-. (pluss omk. ).

Deltageravgift frivillig ekstra tilbud kr. 500,-. (fra kl. 0800-1000 og 1500-1600).+ frokost.

Søskenmoderasjon 20% på barn nr. to.

Det blir servert frokost til de som har ekstratilbud. Lunsj og frukt alle dager. 

Du er påmeldt når registrering av betaling er foretatt.

Instruktører: Jr. og senior spillere fra JIF.

Kontaktperson: fotballskolen.no eller Mads Kleiv tlf. 99363658

Begrenset med antall plasser så først til mølla gjelder.


Gå inn på vedl. link for påmelding:

PÅMELDING HVERVEN REVISJON FOTBALLSKOLE 2021

VELKOMMEN.


0 Kommentar

PRØV JIF IFO (Idrettfritidsordning) GRATIS ut sept. mnd.

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 10. Sep 2021


Har du barn i alderen 8-12 år (3.-7 klasse)?

Vi i JIF starter opp JIF IFO allerede på mandag. JIF tilbyr nå mulighet til å være med en "prøveperiode" ut sept. mnd. GRATIS. Da kan dere få sjekket ut om dette er noe for ditt barn eller ikke.

Gå inn på hjemmesiden vår og fyll ut søknadsskjema.

https://fotball.jif.no/p/61279/om-jif-ifo

Hvis du har spørsmål: Ta kontakt med IFO ansvarlig i JIF Mads Kleiv tlf. 99363658.

PÅMELDINGSFRIST 12. SEPT.0 Kommentar

SERIEKAMP JIF A - MODUM A FREDAG (idag) KL. 1900

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 10. Sep 2021

JIF møter idag topplaget Modum hjemme på kunstgresset. JIF Viser gryende form og håper på god støtte fra publikum idag.0 Kommentar

AKTIVITET PÅ STADION EN VANLIG TIRSDAG KVELD

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 9. Sep 2021

Fullt på parkeringsplassen på Stadion en vanlig tirsdag kveld

Jevnaker stadion en helt vanlig tirsdag kveld i sept. Her er det full aktivitet på ALLE FLATER. Kunstgressbane, hovedmatte, 7er og 5er baner osv. Rundt regnet 200 barn var i aktivitet samtidig. Dette er Jevnakers største møteplass, både for fysisk aktivitet og sosialt. Takk til alle dere trenere/lagledere/foreldregrupper/kioskvakter osv som gjør det mulig å gjennomføre den store aktiviteten vi gjennomfører hele året og som er så VIKTIG FOR JEVNAKER SOM STED. Denne aktiviteten får vi til så lenge det er lyst på kvelden. Men når kveldene blir kortere og (mørkere) har vi kun kunstgressbanen som alternativ. Da blir det problemer med gjennomføring. Kamper må prioriteres og treninger/lag får ikke trent. Derfor trenger vi sårt en ny hall som kan brukes på høst/vinter/vår. G16 trener på hovedmatta.Kamp på kunstgressbanen og lag venter på neste kamp. 

Trening og kamp på ballslette vest.

 

Kamp og trening på ball slette Nord/Øst

 
0 Kommentar

Medlems og treningsavgift for 2021

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 9. Sep 2021

JIF Fotball  har sendt ut medlems og treningsavgiften for 2021. Innbetalingene kommer nå fortløpende inn.  Det er vi glade for da dette er svært viktig for å kunne tilby det høye aktivitetsnivået vi har i klubben idag og som vi ønsker å utvikle enda mer.

Vi har fått noen få tilbakemeldinger på at det kan være sendt ut feil fakt. ifm trening og medlemsavgiften til enkelte.

Dette beklager vi.  Noe av forklaringen er at det før 2020 sesongen ble et nytt medlemssystem i klubben og at ikke alle data ble overført til vårt nye system Idrettenonline. Det ble en god del manuelle opprettinger. I tillegg kom covid 19 slik at det ikke kunne gjennomføres foreldremøter hvor vi gjennomgår disse tingene.

Hvis du er usikker på om du har fått riktig fakt. gå inn på fotball.jif.no og medlems og treningsavgiften. Der står det hvilket beløp som skal betales. Det er en treningsavgift og en medlemsavgift.  Det er søskenmoderasjon på 50% på yngste barn. 

Trenings og medlemsavgiften er svært viktig for klubben og medfører at vi kan holde det høye aktivitetsnivået og tilbudet vi har til bygdas barn og ungdom. Det koster å drifte en klubb med ca. 350 aktive. Det går bl.a. til utstyr til lagene som drakter, baller, mål, kjegler.  Påmeldingsavgift til krets og NFF, lagsforsikringer , påmelding til cuper, drift av anlegget med klubbhus, strøm utg, vedlikehold. Vedlikehold og drift av kunstgress, traktor rep. osv. Innkjøp av 3v3er baner.  Dette er noe av de inntektene vi får, går til.

Hvis det er noen som har utfordringer med å betale, er det bare å ta kontakt så lager vi en løsning for det. Vi ønsker ikke at noen skal slutte med fotball pga økonomi en periode. Ta derfor kontakt så løser vi det.

En forutsetning for å få dette riktig er også at lagleder/oppmann gjennomgår alle som er aktive på sitt lag og melder inn nye spillere/sletter de som har gitt seg. Info om dette ble sendt ut i vår, men dessverre har vi ikke fått tilbakemelding fra noen.

Dersom du har spørsmål tilknyttet fakt. er det bare å ta kontakt med medlemsansvarlig Mari Nyborg. Mail. medlem@jif.no.


0 Kommentar

EN UNIK MULIGHET

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 7. Sep 2021

Gjennom tett samarbeid mellom JIF Fotball og JIF Turn har vi gleden av å kunne presentere et unikt prosjekt for Jevnakers befolkning, barn og ungdom. Bakgrunnen for initiativet er BEHOVET for aktivitetene vi skal bedrive. JIF Fotball har 350 aktive. Med begrenset plass på kunstgresset må opptil 4-5 lag trene samtidig. Dette er ikke gunstig. JIF Turn har ventelister på utøvere som ikke får tilgang til treningstid i hallen. Turn er en idrett som opplever stor pågang.  Jevnaker hallen er sprengt. Dette betyr at både JIF Turn og JIF Håndball ikke får tiden de har behov for.  Dette medfører at mange ikke får startet med den idretten de ønsker eller slutter på grunn av tilgang på treningsmuligheter.  I Jevnaker bor det 1100 mennesker mellom 6-19 år.  Av disse har fotball, turn og håndball 700 stk. dvs 65% av bygdas barn og unge er med i disse idrettene.  Dette viser bare hvor viktig det er for Jevnaker samfunnet, fysisk fostring og det sosiale miljøet som dette bygger opp under.

Et spørsmål som alltid kommer opp er kostnadene og har vi/Jevnaker kommune råd til dette? Til det vil vi svare. Har vi råd til å la være? Finansieringen er satt opp med spillemidler opptil 13 mill.  Sparebankstiftelse/sponsor 10 mill. Vi ber kommunen om å  bidra med 8, 5 mill. til hallprosjektet og kr. 2 mill til nytt garderobebygg.  Det er ingen konsulenter som har kostet "skjorta".  Egeninnsats og tilrettelagt fra Unisport på ferdig "pakke" har ikke kostet noen ting.  Vi mener dette er en meget god investering for kommunen. De slipper med en rimelig investeringskostnad og slipper DRIFTSUTGIFTER. Dette blir en felles kost for Fotball/Turn.  Driftsbudsjett er satt opp som viser at kommunen IKKE trenger å være redd for å få driftsutgifter i fanget. Ny hall vil i løpet av kort tid tvinge seg fram i kommunen og da må kommunen ta dette prosjektet selv. Da snakker vi om helt andre kostnader. Kostnad for ferdig oppsatt hall er beregnet til ca. kr. 25.000,- pr. kvm. Med en ny hall på 40x60 m vil kostnaden da bli på kr. 60 mill.   Hall som skissert får en kvm. pris på ca kr. 13.000,-.

Ny hall vil øke kapasiteten og dermed enda flere som kan drive med fysisk aktivitet. Skolen vil kunne bruke anlegget på dagtid. Ungdommen ønsker flere organiserte og uorganiserte møteplasser. Dette tilbudet vil bygge opp under dette ønsket. 

Argumentasjonslisten er utømmelig for dette unike prosjektet og for bygdas barn og ungdom. La oss gå sammen om å få det til.

0 Kommentar

JENTEFOTBALL DAGEN I STRÅLENDE SOLSKINN

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 6. Sep 2021

Jentefotball dagen ble gjennomført på stadion i strålende vær og med ca 30 jenter i alderen fra 6 til 12 år.

JIF Satser på å øke rekrutteringen til Jentefotballen og en egen Jente dag skal bygge opp under dette. Dagen ble brukt til å ha det gøy og leken med ball i ulike øvelser var i hovedingrediensen. Det ble servert pølser og saft til lunsj.

Dessuten ble det overraskelser til alle med super flotte drikkeflasker takket være FAGFORBUNDET JEVNAKER som støtter dette tiltaket. Stor takk fra JIF til dere. Stor takk også til frivillige instruktører, kioskmedarbeidere og andre som sto på for å få gjennomført arrangementet.

0 Kommentar

NYTT TILBUD TIL DEG SOM SKAL OPP I 3 TIL 7. KLASSE FRA HØSTEN 2021

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 2. Sep 2021

Starter nytt tilbud etter skoletid

LEDER FRITIDSORDNINGEN: Mads Kleiv. Foto: Tor Haug

JIF Fotball starter Idrett Fritids Ordning (IFO) fra september på Jevnaker stadion.


– Vi ønsker å ta samfunnsansvar og tilrettelegge tilbud til kommunens innbyggere for å gjøre Jevnaker kommune til et enda mer attraktiv sted å bosette seg i.

I kommunens handlingsplan for 2020–2023 er det bl.a. fremhevet at kommunen ønsker tettere samarbeid med frivillig sektor og kommunen. Dette ønsker JIF Fotball å bidra til gjennom å starte Idrett Fritids Ordning (IFO) for dem som skal opp i 3. klasse (8 år 2021) til 7. klasse (12 år).

Fysisk aktivitet

Formålet med IFO skal være en tilrettelagt virksomhet hvor fysisk aktivitet for barn på 3.–7. trinn står som det sentrale.

– Vi har som hovedprinsipp å gi barn positive fritidsvaner og interesser, samt mulighet til lek og frie aktiviteter før og etter skoletid.

Det vil bli holdt minst 1,5 – 2 timer med organisert aktivitet hver dag, hvor ulike aktiviteter vil stå som det sentrale. Tilbudet vil inneholde aktiviteter og lek som blant annet håndball, fotball, turn, basket, innebandy, tur, skøyter osv. Aktivitetene kan foregå på banen, i hallen, i skogen, på løkka og ute i all slags vær. Tiden utenfor organisert aktivitet vil bli brukt til frilek, leksehjelp og bespisning.

Det legges vekt på utvikling av grunnmotorikken, gjennom lek og aktiviteter og tilpasset barnets utviklingsnivå.

Foreløpig er det to dager pr. uke. Men tilbudet vil bli utvidet etter hvert som interessen øker.

– Vi legger vekt på idrettsfaglig bakgrunn på de som skal jobbe med barna.

Sportslig leder i JIF Fotball, Mads Kleiv, har det pedagogiske/idrettsfaglige ansvaret. I tillegg vil det bli ansatt én fast assistent/aktivitetsleder med erfaring og kompetanse med idrett og barn. Det vil også bli ansatt 2–3 vikarer med relevant kompetanse som er tilgjengelig ved behov. Det vil avhenge av antallet elever som melder seg på.

Av plasshensyn er det begrenset med plass, slik at det er viktig å være raskt ute med å søke om opptak. Dette gjøres på eget skjema på hjemmesiden til fotball.jif.no under IFO. Oppstart 13. 9.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline